Welcome to CDA Guwahati Portal!

रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय

"उदयन विहार", नारंगी, गुवाहाटी
असम, भारत
781171

फोन नंबर (0361) 2640110 फैक्स नंबर: (0361) 2640204